Det er som regel mange og sammensatte årsaker til at man oppsøker psykolog.

De fleste opplever utfordringer i løpet av livet sitt.

Utfordringer som angst, depresjon, rusproblemer, nedstemthet, tristhet, sorg. Det kan også handle om samlivsbrudd/vansker, relasjonsvansker, traumer eller PTSD,

Noen strever med lavt selvbilde og ønsker jobbe med selvhevdelse .

Andre går gjennom en tøff periode med stress, utbrenthet og søvnvansker.

Mange negative følelser som skyld og skam.

Kanskje trenger du bare noen å snakke med

Eller er nysgjerrig på deg selv og opptatt av selvutvikling og selvrealisering.

Uansett din bakgrunn for å oppsøke terapi tror jeg at vi sammen kan finne ut av det og bygge noe konstruktivt.


Også av de steinene noen la i veien for deg, kan du bygge noe vakkert.

   - Goethe