Karakteranalytisk terapi

En terapiform der det som skjer i kroppen er i fokus. Vi jobber med å forankre oss i kroppen for å skape forandringer som fører til vekst og utvikling. 

Ved å være tilstede i kroppen og i øyeblikket kan vi komme til oss selv og finne vår kilde til vitalitet. 


Både kortidsterapi og langtidsterapi er mulig.

Dette er terapi som gis til trygderefunderte priser.

Derfor må du ha med henvisning fra fastlegen din.


Du velger selv om du vil komme 1 eller 2 dager i uken.


For mer informasjon om karakteranalytisk terapi:

www.karakteranalyse.no